23.04.2024

Wprowadzenie do zaburzeń ze spektrum autyzmu: od definicji do praktyki

Czym jest autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)?

Autyzm jest kompleksowym neurobiologicznym zaburzeniem rozwoju. Wpływa na sposób, w jaki jednostka postrzega świat i oddziałuje z nim. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)

to szeroki zakres różnorodnych objawów i symptomów. Manifestują się w różnych stopniach nasilenia u poszczególnych osób. Wśród głównych cech autyzmu i ASD można wyróżnić:

 1. Trudności w komunikacji społecznej: Osoby z autyzmem mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych. Interpretowaniu gestów, mimiki twarzy oraz intonacji głosu innych osób. Mogą również mieć ograniczone zdolności do dzielenia się swoimi emocjami i doświadczeniami z innymi.
 2. Powtarzające się zachowania i ograniczone zainteresowania: Osoby z ASD często wykazują stereotypowe, powtarzające się zachowania, takie jak machanie rękami, kołysanie się lub obracanie przedmiotami. Mogą również wykazywać wyjątkowe zainteresowania lub obsesje, które absorbują dużą część ich uwagi i czasu.
 3. Trudności z elastycznością myślenia: Dla niektórych osób z ASD trudności mogą występować w adaptowaniu się do zmieniających się sytuacji, planowaniu i przewidywaniu konsekwencji działań. Mogą mieć tendencję do sztywnego trzymania się rutyn oraz trudności w rozumieniu abstrakcyjnych pojęć.
 4. Nadwrażliwość lub podwrażliwość sensoryczna: Wiele osób z ASD ma wrażliwość na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło, dotyk czy zapachy. Mogą reagować nadmiernie na pewne bodźce lub być hiposensytywne na inne, co może prowadzić do problemów w regulacji emocji i zachowań.

Zrozumienie różnorodności objawów autyzmu i ASD jest kluczowe dla skutecznego diagnozowania. Jest też ważne dla zapewniania odpowiedniego wsparcia osobom z tymi zaburzeniami. Warto podkreślić, że autyzm jest spektrum, co oznacza, że każdy przypadek jest unikalny i wymaga indywidualnego podejścia, które uwzględnia potrzeby, umiejętności i siły danej osoby.

Podstawowe narzędzia komunikacji z dzieckiem z ASD

Komunikacja odgrywa kluczową rolę w budowaniu relacji i rozumieniu potrzeb osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Poznanie i stosowanie podstawowych narzędzi komunikacji może znacząco ułatwić interakcje z dzieckiem z ASD. Umożliwiając mu wyrażanie potrzeb, uczuć i myśli. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych narzędzi komunikacji, które mogą być skuteczne w pracy z dziećmi z ASD:

 1. Język ciała i gesty: Dla wielu dzieci z ASD język ciała i gesty mogą być bardziej zrozumiałe niż słowa. Wyraźne gesty, takie jak wskazywanie, machanie ręką czy skinienie głową, ułatwiają komunikację.
 2. Piktogramy i tablice obrazkowe: Piktogramy to proste, graficzne symbole reprezentujące słowa, czynności lub przedmioty. Wykorzystywanie tablic obrazkowych z piktogramami może umożliwić dziecku z ASD komunikowanie się i wyrażanie swoich potrzeb, nawet jeśli ma trudności z mówieniem.
 3. Systemy wspomagające komunikację (AAC): Systemy wspomagające komunikację to różnorodne narzędzia i strategie, które pomagają osobom z ASD w komunikowaniu się, wspierając lub zastępując werbalną komunikację. Mogą to być tablice obrazkowe, komunikatory elektroniczne, systemy znaków manualnych lub aplikacje na urządzenia mobilne.
 4. Proste, konkretne słownictwo: Używanie prostego i zrozumiałego słownictwa jest kluczowe podczas komunikacji z dzieckiem z ASD. Unikanie złożonych struktur zdaniowych i używanie konkretnych, łatwo identyfikowalnych słów może ułatwić zrozumienie przekazywanej informacji.
 5. Cierpliwość i empatia: Wszelkie narzędzia komunikacji będą skuteczniejsze, jeśli będą towarzyszyć im cierpliwość, zrozumienie i empatia. Dajmy dziecku czas na odpowiedź i wyrażenie się oraz okazujmy zrozumienie wobec jego potrzeb i trudności.

Dostosowanie sposobu komunikacji do potrzeb i preferencji dziecka z ASD jest kluczowe dla budowania skutecznej relacji i wspierania jego rozwoju komunikacyjnego. Stosowanie różnorodnych narzędzi i strategii komunikacyjnych może znacząco ułatwić interakcje z dzieckiem z ASD i umożliwić mu pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.

Pomoc: Gdzie i jak szukać pomocy

Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie szukać pomocy w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Dostęp do odpowiednich usług i specjalistów może znacząco poprawić jakość życia tych osób oraz ich rodzin. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów, jak znaleźć pomoc dla osób z ASD:

 1. Konsultacja z lekarzem rodzinnym lub pediatrą: Pierwszym krokiem może być konsultacja z lekarzem rodzinnym lub pediatrą. Lekarz może pomóc w ocenie stanu dziecka, skierować do specjalistów oraz zalecić odpowiednie formy terapii i wsparcia.
 2. Centra diagnostyczne i terapeutyczne: Wiele miast i regionów oferuje specjalistyczne centra diagnostyczne i terapeutyczne dla osób z ASD. Można tam uzyskać pomoc w diagnozie oraz terapiach behawioralnej i mowy.
 3. Organizacje pozarządowe: Organizacje pozarządowe, które koncentrują się na problematyce autyzmu, mają istotne znaczenie dla osób z ASD i ich rodzin. Zapewniają one wsparcie oraz poradnictwo w różnych dziedzinach życia. Dodatkowo organizują specjalne programy edukacyjne, które są dostosowane do potrzeb jednostek z autyzmem. W ramach swojej działalności często także organizują grupy wsparcia i spotkania dla osób z podobnymi doświadczeniami.
 4. Specjaliści i terapeuci: Wyszukanie specjalistów i terapeutów zajmujących się autyzmem to kluczowy krok. Można znaleźć psychologów, psychiatrów, logopedów, terapeutów zajęciowych i pedagogów specjalnych. Ci specjaliści oferują wsparcie i terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka.
 5. Internet i media społecznościowe: Internet i media społecznościowe pełnią istotną rolę jako źródło informacji i wsparcia dla osób z ASD i ich rodzin. Istnieją liczne fora dyskusyjne, grupy wsparcia oraz dedykowane strony internetowe związane z tematyką autyzmu. Na tych platformach można uzyskać cenne porady, dzielić się doświadczeniami oraz nawiązywać kontakty z innymi osobami dotkniętymi tym zaburzeniem. Dostęp do takich zasobów online może być pomocny w budowaniu społeczności, zrozumieniu problemów oraz znalezieniu wsparcia w trudnych sytuacjach.

 

Praca z osobami z ASD to proces, który wymaga cierpliwości, empatii i zaangażowania. Jednakże, mimo wyzwań, może przynieść ogromne korzyści zarówno dla tych osób, jak i ich rodzin. Poprzez zrozumienie i wsparcie możemy wspólnie budować bardziej inkludujące społeczeństwo. To społeczeństwo uwzględnia i wspiera różnorodność potrzeb oraz umiejętności każdej jednostki. Dążenie do lepszego zrozumienia oraz akceptacji osób z ASD przyczynia się do tworzenia bardziej wspierającej i zrównoważonej społeczności.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *