Szkolenia otwarte

Organizujemy dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli. Realizujemy projekty adresowane do psychologów, pedagogów, specjalistów w oświacie.

Zapraszamy również sekretarzy z jednostek oświatowych, intendentów, kadrowych, kierowników gospodarczych, pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych zainteresowanych.

Szkolenia dla rad pedagogicznych i całych zespołów

Realizujemy z zakresu: Prawa Oświatowego, Pierwszej pomocy przedmedycznej, rozwoju osobistego, NVC, spotkań z rodzicami, wspomagania ucznia, TUS, edukacji językowej edukacji matematyczno-informatyczno-przyrodniczej, laboratoriów przyszłości oraz z zakresów plastyczno-muzyczno-ruchowych.

Szkolenia te realizowane są na zamówienie i dostosowywane do indywidualnych potrzeb placówki.

Szkolenia dla Instytucji

Jesteśmy w pełni przygotowani do realizowania zaawansowanych projektów szkoleniowych wyjazdowych, stacjonarnych i on-line.

Szkolenia te realizowane są na zamówienie i dostosowywane do indywidualnych potrzeb instytucji.

Szkolenia dla poradni

Prowadzimy działania wspierające funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznej poprzez indywidualne konsultacje i szkolenia dla całych zespołów pracowników. We współpracy z poradniami prowadzimy szkolenia dla nauczycieli szkół/przedszkoli i placówek oświatowych.

Szkolenia te realizowane są na zamówienie i dostosowywane do indywidualnych potrzeb poradni.