Organizacja pracy wicedyrektora szkoły - zadania, uprawnienia, odpowiedzialność

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia: