Ocenianie NIE ocena. Statut szkoły zgodny z przepisami prawa w obszarze oceniania uczniów.

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia: