NVC - porozumienie bez przemocy

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia: