Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, pracownicy kadr, nauczyciele i inni zainteresowani

Główny cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami prawa pracy, karty nauczyciela, wdrożenie dyrektyw unijnych do polskiego prawa pracy, najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące stosunku pracy

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

 1. Poznają nowelizacje prawa pracy, najistotniejsze zmiany, najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące stosunku pracy.
 2. Przeanalizują zmiany w zakresie urlopów: rodzicielskim, ojcowskim, opiekuńczym, a także w zakresie NOWOŚCI w Kodeksie Pracy – dodatkowych dni wolnych od pracy.
 3. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie pracy zdalnej NOWOŚĆ! Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami prawnymi pracy zdalnej, przedstawienie jej rodzajów, kontroli pracy zdalnej. Przestrzeganie zasad BHP i ochrony danych osobowych w pracy zdalnej. Przygotowanie stosownej dokumentacji przez pracodawcę, koszty pracy zdalnej.
 4. Czas pracy – korzystanie z elastycznego czasu pracy. NOWOŚĆ!
 5. Kontrola trzeźwości pracowników. NOWOŚĆ! Sporządzanie dokumentacji.
 6. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych. NOWOŚĆ!
 7. Przedstawienie propozycji zmian w przepisach prawa, w tym czterodniowy tydzień pracy, zmiany w badaniach sanitarno-epidemiologicznych, projekt zmian legislacyjnych w zakresie wcześniejszych emerytur nauczycieli
 8. Zaplanują obowiązki.

Program szkolenia

Pełny tytuł szkolenia:
Zmiany w Kodeksie Pracy i w Karcie Nauczyciela – wpływ na decyzje pracodawcy i uprawnienia pracownika

1. Nowelizacja prawa pracy

• Nowelizacja prawa pracy,  zatrudnienie, zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową, życiem rodzinnym pracownika, omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego na przykładach.
• Wdrożenie dyrektyw unijnych do   polskiego prawa pracy.
Pracownik i pracodawca jako strony stosunku pracy. Zmiany w umowach o pracę, umowy zawierane z nauczycielami i pracownikami z grupy niepedagogicznej.
• Nowelizacja zasad zatrudniania nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

2. Zmiany w zakresie urlopów

Urlopy: rodzicielski, ojcowski, opiekuńczy, a także dodatkowe dni wolne od pracy – jako wymierne korzyści dla pracownika, zakres ewidencji prowadzony przez pracodawcę.

3. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie pracy zdalnej

Obowiązki  dyrektora szkoły wobec pracowników, a także pracowników wobec pracodawcy w zakresie pracy zdalnej.  Podstawy prawne pracy zdalnej, jej rodzaje, kontrola pracy zdalnej, jej koszty. Przestrzeganie zasad BHP i ochrony danych osobowych w pracy zdalnej. Przygotowanie stosownej dokumentacji przez pracodawcę

4. Czas pracy

Korzystanie z elastycznego czasu pracy, dla kogo taka możliwość, czy nauczyciele będą mogli wykorzystać tę zmianę w Kodeksie Pracy? Wdrożenie  tej zmiany do warunków pracy

5.Kontrola trzeźwości pracowników

Podstawy prawne, opracowanie i wdrożenie stosownej dokumentacji przez Pracodawcę. Obowiązki Pracownika i Pracodawcy w zakresie omawianej zmiany
w Kodeksie Pracy.

6. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych

Omówienie zmian w oprowadzeniu akt osobowych, dodatkowe części akt pracowniczych – przedstawienie i szczegółowe omówienie zagadnienia, łącznie
z aspektami praktycznymi

7. Przedstawienie propozycji zmian w przepisach prawa

Czterodniowy tydzień pracy, zmiany w badaniach sanitarno-epidemiologicznych, projekt zmian legislacyjnych w zakresie wcześniejszych emerytur nauczycieli- dokładne omówienie i przedstawienie przygotowywanych zmian, ich wpływ na realizowanie obowiązków dydaktycznych i pracowniczych.

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online | Stacjonarne

Zmiany w Kodeksie Pracy i w Karcie Nauczyciela

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników