Adresaci szkolenia

Wszystkie osoby zaangażowane w proces udzielania zamówień publicznych lub ubiegania się o te zamówienia

Główny cel szkolenia

Analiza przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie porównawczej, w odniesieniu do wcześniejszego stanu prawnego. Wyodrębnienie kluczowych i najbardziej istotnych zmian w przepisach oraz wskazanie, jakie znaczenie w praktyce mają te zmiany

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy, poznają:

 • Proces planowania i szacowania zamówień publicznych,
 • Zagadnienia dotyczące zamawiających i wykonawców,
 • Proces komunikacji zamawiającego z wykonawcami i dokumentowanie przebiegu postępowania,
 • Procedury krajową dla zamówienia klasycznego,
 • Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Program szkolenia

 1. Planowanie i szacowanie zamówień:
 • plan postępowań o udzielenie zamówień – miejsca publikacji, obowiązek aktualizacji, wzór,
 • szacowanie wartości zamówienia, w tym:
  – przykłady wadliwego podziału zamówienia,
  – zamówienia nieplanowane a podział zamówienia,
  – problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych.
 1. Zamawiający i wykonawcy:
 • podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową,
 • nowe podejście do konfliktu interesów,
 • zmieniona definicja wykonawcy zamówienia publicznego,
 • wspólne ubieganie się o zamówienia publiczne.
 1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami i dokumentowanie przebiegu postępowania:
 • rozszerzenie elektronizacji na zamówienia klasyczne poniżej progów unijnych,
 • forma oferty,
 • komunikacja ustna,
 • miniPortal – zasady działania bezpłatnego narzędzia tymczasowego udostępnionego przez UZP,
 • protokół postępowania i załączniki,
 • udostępnianie dokumentacji postępowania,
 • zwrot materiałów wykonawcom,
 • sprawozdanie o udzielonych zamówieniach.
 1. Procedura krajowa (poniżej progów unijnych) dla zamówienia klasycznego:
 • stosowanie przepisów dotyczących procedury unijnej do zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
 • ogłoszenia,
 • podział zamówienia na części,
 • klauzule społeczne,
 • wadium,
 • opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe, w tym przykłady z wyników kontroli (opis wskazujący na konkretny produkt, brak definicji ofert równoważnych),
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym tzw. procedura self-cleaning,
 • warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie, w tym przykłady wadliwych warunków z wyników kontroli,
 • udostępnienie zasobów przez inny podmiot,
 • zasady żądania i uzupełniania podmiotowych środków dowodowych,
 • tryby postępowania w procedurze krajowej:
 • tryb podstawowy i jego trzy warianty, specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),
 • negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki,
 • składanie i otwarcie ofert,
 • ocena ofert, w tym poprawianie omyłek, przesłanki odrzucania ofert, przykłady z orzecznictwa,
 • wybór najkorzystniejszej oferty, w tym kryteria oceny ofert,
 • zakończenie postępowania, w tym przesłanki unieważnienia postępowania.
 1. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:
 • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych (kary pieniężne).

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online | Stacjonarne

Zamówienia publiczne

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników