Adresaci szkolenia

Nauczyciele szkół, przedszkoli, dyrektorzy, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Główny cel szkolenia

Poznanie aktualnych uregulowań prawnych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania narkomanii, etapy, rodzaje i przyczyny uzależnienia

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy: 

 • Poznają przepisy prawne, metody i formy współpracy podmiotów, rodzaje i działanie substancji zabronionych
 • Przeanalizują działania profilaktyczne w zakresie tworzenia programów/projektów dot. profilaktyki uniwersalnej i wczesnej interwencji w stosunku do osób zażywających substancje zabronione
 • Zaplanują działania zmierzające do sygnalizowania nieprawidłowości, określania symptomów, metod i form pracy dot. osób uzależnionych

Program szkolenia

Regulacje prawne, terminologia, podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii – z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Postępowania Karnego
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Podmioty realizujące zadania zwalczania narkomanii i działań profilaktycznych
 • Podstawowa terminologia
 • Przepisy karne

Podział substancji zabronionych, przyczyny i rodzaje uzależnienia, kategorie uzależnień

 • Etapy uzależnienia, przebieg procesu uzależnienia, przewodnik edukacyjny dot. przyczyn uzależnienia
 • Krótki film o uzależnieniu
 • Środki odurzające i substancje psychoaktywne
 • Sposoby ukrywania, przechowywania, zewnętrzne symptomy zażywania narkotyków
 • Dopalacze

Procedury postepowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, metody współpracy z Policją

 • Regulacje prawne współpracy, zadania podmiotów współpracujących
 • Sytuacje kryzysowe w warunkach szkolnych/placówkach oświatowych
 • Interwencje Policji

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników