Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, nauczyciele  i pracownicy administracji wprowadzający w szkole, placówce dane do Systemu Informacji Oświatowej

Główny cel szkolenia

Celem zajęć jest dostarczenie informacji na temat skutecznego i zgodnego z prawem wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu uczestnik:

– wie jakie zadania stoją przed szkołą/placówką wynikające z realizacji obowiązków statystycznych; zna procedury dotyczące obowiązku ochrony danych osobowych;

– potrafi wprowadzać dane do poszczególnych modułów Systemu Informacji Oświatowej (SIO); potrafi stosować w praktyce zasady ochrony danych osobowych;./

– rozumie znaczenie rzetelnej informacji;

Program szkolenia

1. Wstęp

Podstawy prawne.

2. Procedury związane z funkcjonowaniem Systemu Informacji Oświatowej (SIO)

a. rejestracja szkoły/placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO); zakresy danych i procedury,
b. procedury związane z uprawnieniami dostępu do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (składanie wniosków o dostęp, cofanie upoważnień, przedłużanie upoważnień),
c. rejestracja oddziałów podstawowych, dodatkowych i łączonych,

3. Wprowadzanie danych do modułu UCZEŃ

Dane identyfikacyjne, procedura potwierdzania tożsamości, dane dziedzinowe (dane dotyczące obowiązku szkolnego i obowiązku wychowania przedszkolnego, orzeczenia i opinie, miejsce zamieszkania, przypisanie do oddziału, wypadki, udział w zajęciach dodatkowych)

4. Wprowadzanie danych do modułu NAUCZYCIEL

Dane identyfikacyjne, procedura potwierdzenia tożsamości, dane dziedzinowe (umowa o pracę , stopień awansu zawodowego, wynagrodzenie, nieobecność w pracy, staż pracy, obowiązki, pensum, prowadzenie zajęć dodatkowych, wykształcenie, uprawnienia do prowadzenia zajęć)

5. Wprowadzanie danych do modułu DANE ZBIORCZE

Infrastruktura, tereny sportowe, wyposażenie, pomieszczenia, zatrudnienie pracowników na stanowiskach niepedagogicznych, żywienie i dożywianie, zajęcia wdż, zajęcia świetlicowe, biblioteka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 1. Modyfikacja danych wprowadzonych
 2. Postępowanie z osobami niezweryfikowanymi. Terminy wprowadzania danych do SIO.
 3. Podsumowanie

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ - Funkcjonowanie SIO w praktyce szkół, placówek oświatowych

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników