Adresaci szkolenia

Nauczyciele szkół, przedszkoli, dyrektorzy, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Główny cel szkolenia

Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy: 

 • Poznają aktualne przepisy prawne (w tym karne) dot. przedmiotu oraz w jaki sposób zastosować dyrektywę unijną w placówce oświatowej
 • Przeanalizują obowiązki dyrektora placówki w związku z ochroną sygnalistów (w tym wydanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych)
 • Zaplanują wdrożenie kanałów sygnalizowania oraz jak współpracę z organizacjami związkowymi w tym zakresie, przygotują placówkę do wymogów nowych aktów prawnych

Program szkolenia

 1. Nowe przepisy prawne regulujące zagadnienie, m.in. wskazanie i omówienie podstawy prawnej: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nazywanej dyrektywą o ochronie praw sygnalistów (zacznie obowiązywać 17 grudnia 2021 r.)
 2. Definicje wprowadzające pojęcie sygnalisty, szczeble zgłaszania nieprawidłowości.
 3. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
 4. Odpowiedzialność osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym, prawa sygnalistów oraz ich odpowiedzialność za świadome dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji – ochrona prawna sygnalisty.
 5. RODO sygnalistów w szkole.
 6. Przygotowanie personelu do implementacji Dyrektywy oraz wynikających z niej praw i obowiązków.
 7. Wprowadzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych, zgłaszania naruszeń w sektorze publicznym.
 8. Tworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów, upoważnienia pracownika obsługującego zgłoszenia.
 9. Wprowadzenie procedury zapewnienia ochrony osób, zgłaszających naruszenia prawa – tzw. sygnalistów.
 10. Tworzenie regulaminu.
 11. Obowiązki ochronne szkoły.

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

Sygnalista w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników