Adresaci szkolenia

dyrektorzy

Główny cel szkolenia

Usystematyzowanie wiedzy dyrektorów placówek oświatowych dotyczącej procesu rekrutacji oraz organizacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/25

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy: 

 • Poznają formy zapewnienia dzieciom zamieszkałym w gminie dostępu do wychowania przedszkolnego i ich charakterystykę.
 • Usystematyzują wiedzę na temat procedur rekrutacyjnych dotyczących naboru dzieci do różnych form edukacji przedszkolnej.
 • Usystematyzują wiedzę na temat uwarunkowań prawnych organizacji wychowania przedszkolnego.
 • Przeanalizują przykłady rozwiązań praktycznych i rozstrzygnięć prawnych związanych z procesem rekrutacji i organizacji wychowania przedszkolnego.

Program szkolenia

1. Różne formy zapewnienia dzieciom zamieszkałym w gminie dostępu do wychowania przedszkolnego
– Analiza porównawcza – przedszkola, oddziały przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego, konkursy na zapewnienie miejsc w przedszkolach niepublicznych.

2. Tryb działań dyrektora przedszkola/szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny
– Podstawa prawna, charakterystyka oraz przykłady przestępstw i wyroków.

3. Działania dyrektora i przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
– Podstawa prawna, charakterystyka oraz przykłady.
– Tryb postępowania w przypadku nie przyjęcia dziecka zgłoszonego w trybie rekrutacji.
– Konkurs na zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego, kiedy jest konieczny?

4. Warunki optymalnej organizacji wychowania przedszkolnego w gminie
Jak określić :
– liczbę dzieci w oddziale, czas pracy poszczególnych oddziałów, organizację wyżywienia w przedszkolu?
– Jak zorganizować pracę nauczycieli?
– Docelowe standardy zatrudnienia specjalistów na rok szkolny 2024/2025.
– Jak organizować kształcenie specjalne?
– Organizacja nadzoru dyrektora i jego zastępcy.

5. Tryb pracy nad arkuszem organizacji przedszkola/oddziału przedszkolnego.
– Procedury i zasady sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych.

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

Rekrutacja i organizacja wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników