Adresaci szkolenia

nauczyciele, dyrektorzy i inni zainteresowani

Główny cel szkolenia

Omówienie głównych zadań, obowiązków i ram prawnych, które regulują funkcjonowanie świetlic szkolnych

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

1) Poznają cele i zadania świetlicy szkolnej.
2) Przeanalizują przepisy prawa w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych.
3) Usystematyzują wiedzę na temat zasad organizacji pracy świetlicy.
4) Poznają przykłady dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych

Program szkolenia

 1. Cele i zadania świetlicy szkolnej
 • Zapewnienie opieki nad uczniami po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 • Wspieranie rozwoju uczniów poprzez organizację różnorodnych aktywności.
 • Pomoc w wykonywaniu zadań domowych.
 • Kształtowanie wartości i umiejętności społecznych.

 

 1. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej w przepisach prawa
 • Analiza obowiązujących aktów prawnych w zakresie funkcjonowania świetlicy, w tym w zakresie kwalifikacji nauczycieli, dokumentowania pracy, zatrudnianie nauczycieli świetlicy, regulacje dotyczące świetlicy w statucie szkoły, itp.

 

 

 1. Organizacja pracy świetlicy
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania świetlicy, rekrutacja uczniów do świetlicy, czas pracy, liczba grup świetlicowych, udział uczniów z niepełnosprawnościami,

 

 1. Planowanie pracy świetlicy i realizowanie zadań
 • Plan pracy świetlicy, przykłady dobrych praktyk.

 

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie oraz zabrania głosu.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

Realizacja zadań świetlicy szkolnej w świetle obowiązującego prawa

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników