Adresaci szkolenia

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Główny cel szkolenia

Przygotowanie kadry kierowniczej szkół do jak najlepszego i zgodnego z prawem podjęcia działań koncepcyjnych i organizacyjnych związanych z organizacją nowego roku szkolnego

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy: 

 • Nabędą umiejętność praktycznego wykorzystywania przepisów prawa w zakresie przygotowania szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego
 • Będą potrafili zaplanować nadzór pedagogiczny

Program szkolenia

 1. Zmiany w prawie oświatowym
 • Podstawy prawne
 1. Planowanie pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 – przygotowanie lub modyfikacja podstawowych dokumentów
 • kalendarz roku szkolnego i „kalendarz szkoły
 • plan pracy szkoły
 • plany pracy organów szkoły
 • organizacja tygodnia i dnia szkolnego
 • przydział obowiązków i czynności dodatkowych dla nauczycieli
 • szkolny zestaw programów nauczania
 • program wychowawczo-profilaktyczny
 • statut szkoły.
 1. Organizacja nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024
 • podstawy prawne,
 • podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
 • formy, metody i sposoby sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • plan nadzoru pedagogicznego
 1. Zadania organizacyjne dyrektora
 • sprawdzenie wyposażenia
 • opracowanie aneksu do arkusza organizacji szkoły
 • kontrola obiektów należących do szkoły
 • zakończenie spraw kadrowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 1. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej poświęconego organizacji nowego roku szkolnego
 • Porządek zebrania

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

Przewodnik po organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2024/2025

Wybrany termin:

Cena: 300,00