Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, nauczyciele  i pracownicy administracji wprowadzający w szkole, placówce dane do Systemu Informacji Oświatowej

Główny cel szkolenia

Przygotowanie pracowników jednostek oświatowych do efektywnego prowadzenia dokumentacji elektronicznej w systemie EZD. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mieli szerszą wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących obowiązku korzystania z systemu EZD, metodyki wdrożenia systemu, wyboru odpowiedniego systemu teleinformatycznego oraz integracji z innymi systemami.

Korzyści ze szkolenia

 • Poprawa efektywności pracy poprzez poznanie możliwości systemu EZD,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów oraz ułatwienie zarządzania dokumentacją.
 • Obsługa korespondencji, dekretacji, zakładania i prowadzenia spraw elektronicznych, a także archiwizacji dokumentacji elektronicznej i papierowej.
 • Dzięki szkoleniu pracownicy będą również bardziej efektywni w przekazywaniu dokumentacji do archiwum zakładowego.

Program szkolenia

I. Podstawy prawne i prace przygotowawcze do wdrożenia EZD.
1.  Przepisy prawa w zakresie obowiązku EZD:
a.  pojęcie  EZD  i czy system EZD może być wdrożony jako system wspierający?

2. Jak przygotowanie  jednostki do wdrożenia EZD:
a. Metodyka wdrożenia EZD w podmiocie.
b. Etapy wdrażania EZD.
c. Wybór systemu teleinformatycznego.
d. Integracja EZD z innymi systemami.
3. Wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie EZD:
a. Obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej w EZD (poczta tradycyjna, ePUAP, doręczenia elektroniczne, mail informatyczne nośniki danych).
b. Dekretacja.
c. Zakładanie i prowadzenie spraw elektronicznych.
d. Kompletowanie akt spraw w EZD.
e. Akceptacje i podpisy elektroniczne w systemie EZD.
f. Zasady przygotowywania odpowiedzi w sprawach prowadzonych w EZD.
g. Korespondencja wewnętrzna w EZD.
h. Obsługa korespondencji wychodzącej w EZD.
i. Wykorzystanie systemu EZD w zakresie wsparcia prowadzenia spraw w postaci papierowej.

II. Zarządzanie dokumentacją w składach chronologicznych i przekazanie dokumentacji elektronicznej oraz dokumentacji ze składów chronologicznych do archiwum zakładowego w EZD.
1. 
Tworzenie składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych – wymagania prawne i wymagania dla systemu teleinformatycznego klasy EZD:
a. Lokalizacje składów.
b. Zbiory składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
2.  obsługa składów chronologicznych i składu informatycznych nośników danych:
a. Rejestracja dokumentów w składzie.
b. Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
3.   Przekazywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych na stan archiwum zakładowego.
4.   archiwizacja dokumentacji elektronicznej.
5.   Archiwizacja dokumentacji elektronicznej i papierowej.
6.   brakowanie dokumentacji elektronicznej.

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

Prowadzenie dokumentacji elektronicznej w systemie oświaty

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników