Adresaci szkolenia

Osoby pracujące na stanowisku sekretarza/ sekretarki w placówkach oświatowych, intendenci, wszystkie osoby, które chcą poszerzyć i zdobyć nowe kompetencje na rynku pracy.

Główny cel szkolenia

Przekazanie  wiedzy na ten temat roli i zadań sekretarza szkoły.
Szkolenie oparte jest o najnowsze przepisy prawa oświatowego i odnosi się do wszystkich aspektów pracy na stanowisku sekretarza szkoły

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Kiedy w sekretariacie należy stosować przepisy KPA?
 • Jak zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych?
 • Jak stosować instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykazu akt, instrukcję składnicy akt?
 • Jak prowadzić dokumentację związaną z realizacją nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego, obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki?

Program szkolenia

1. Podstawy prawne funkcjonowania szkół i placówek i placówek oświatowych- hierarchia prawa
2. Normatywy kancelaryjno-archiwalne
3. Pieczęcie używane w szkole / placówce oświatowej
4. Zasady postępowania z dokumentami przygotowywanymi przez pracownika sekretariatu
5. Druki ścisłego zarachowania

6. Dokumentacja uczniowska i dokumentacja przebiegu nauczania, zasady wydawania duplikatów świadectw i prostowania błędów, obowiązek szkolny
i obowiązek nauki.
7. Rozpatrywanie skarg i wniosków- terminy załatwiania spraw.
8. RODO w sekretariacie.
9. Odpowiedzialność pracownicza wg. Kodeksu Pracy.

Prowadzenie:

Trener z ponad 30-letnim stażem pracy w oświacie. Wieloletni dyrektor szkoły. Zajmuję się tematyką związaną z prawem oświatowym, nadzorem pedagogicznym, ewaluacją wewnętrzną i zewnętrzną,  funkcjonowaniem rady pedagogicznej jako organu szkoły, odpowiedzialnością prawną nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych oraz działalnością innowacyjną szkół. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych na terenie całego kraju.

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2023 r. poz. 2738.)

 

Online | Wyróżnione

Profesjonalne Zarządzanie Sekretariatem w Oświacie

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników