Adresaci szkolenia

Dyrektorzy szkół/przedszkoli oraz nauczyciele pracujący w zespołach problemowych przygotowujący nowelizację statutu

Główny cel szkolenia

Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji o obszarach działalności szkoły/przedszkola, które zostały zmienione w przepisach prawa  i w związku z tym statuty szkół/przedszkoli wymagają nowelizacji

Korzyści ze szkolenia

 • Poznają sposoby dokonywania zmian w statucie szkoły/przedszkola,
 • Będą potrafili dostosować zapisy statutowe do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
 • Zaplanują proces zmian w statucie szkoły/przedszkola zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Program szkolenia

 1. Wstęp.
 • System prawa funkcjonujący w Polsce,
 • Dziedziny prawa
 • Prawo oświatowe
 • Miejsce statutu w systemie prawa

 

 1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły

 

 1. Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły/przedszkola
 • Zadania i cele działalności szkoły/przedszkola,
 • Prawa i obowiązki ucznia/dziecka,
 • Obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły/przedszkola
 • Zadania organów szkoły/przedszkola i współpraca między nimi,
 • Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego,
 • Organizacja wolontariatu oraz WSDZ,
 • Kary stosowane wobec uczniów,
 • Ceremoniał szkoły/przedszkola.

 

 1. Procedura nowelizacji (zmiany) statutu szkoły/przedszkola.
 • Organy uprawnione do wnoszenia zmian w statucie,
 • Nowelizacja w szkole/przedszkolu gdzie funkcjonuje Rada Szkoły
 • Nowelizacja statutu w szkole/przedszkolu gdzie nie funkcjonuje Rada Szkoły,
 • Tekst jednolity a tekst ujednolicony statutu.

 

 1. Przykłady dokumentów związanych ze zmianami w statucie szkoły/przedszkola.
 • Uchwały Rady Pedagogicznej
 • Uchwała Rady Szkoły
 • Publikowanie tekstów ujednoliconych statutu przez dyrektora szkoły/przedszkola

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

Nowelizacja statutu szkoły/przedszkola

Wybrany termin:

Cena: 260,00