Adresaci szkolenia

Dyrektorzy szkół, przedszkoli, nauczyciele i pracownicy oświaty

Główny cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z problematyką mediacji oświatowej i rówieśniczej oraz możliwości zastosowania jej w sytuacjach konfliktowych.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

 1. Zapoznają się z psychologicznym aspektem konfliktu oraz mechanizmach i skutkach nierozwiązanych konfliktów.
 2. Poznają sposoby konstruktywnej komunikacji i asertywności wśród uczniów i nauczycieli.
 3. Zwrócą uwagę na problematykę sporów w środowisku oświatowym i będą dążyli do skutecznego ich wyeliminowania za pomocą mediacji.
 4. Zapoznają się z przepisami prawnymi dotyczącymi mediacji w tym oświatowych i rówieśniczych.
 5. Poznają zasady i organizację mediacji.
 6. Poznają różnice między mediacjami oświatowymi, a rówieśniczymi.
 7. Zapoznają się z praktycznymi umiejętnościami w zakresie prowadzenia mediacji.
 8. Zapoznają się z etapami prowadzenia mediacji oraz potrzebie udziału w niej rodziców/opiekunów.
 9. Poznają skuteczność wdrożenia mediacji do placówki oświatowej.

Program szkolenia

 1. Przedstawienie podstawowej wiedzy psychologicznej na temat mechanizmów powstawania i rozwiązywania konfliktów
  • Czym jest konflikt?
  • Mechanizmy powstawania i skutki nierozwiązanych konfliktów (psychiczne i społeczne).
  • Konstruktywna komunikacja w szkole – wśród uczniów i nauczycieli.
  • Asertywność w komunikacji, stawianie granic.
  • Spory w środowisku oświatowym.
 2. Prawne aspekty mediacji
  •  Przepisy prawne regulujące aspekty mediacji.
  •  Zasady mediacji.
  •  Mediacje oświatowe, a mediacje rówieśnicze.
 3. Kompetencje i umiejętności mediatora
  •  Rola mediatora i jej specyfika w zakresie prowadzenia mediacji oświatowych i rówieśniczych.
  •  Prawa i obowiązki mediatora.
 4. Metodyka prowadzenia mediacji oświatowych i rówieśniczych
  •  Przepisy prawne regulujące aspekty mediacji.
  •  Organizacja i prowadzenie mediacji.
 5. Praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji
  •  Etapy mediacji w konfliktach rówieśniczych, oświatowych i nieletniego sprawcy czynu karalnego.
  •  Udział i rola rodziców/opiekunów w mediacji
  •  Współpraca mediatora z rodzicami/opiekunami ucznia.
 6. Skuteczne wdrożenie mediacji do placówki oświatowej
  •  Szkolny Klub Mediacji.
  •  Promocja i edukacja w zakresie mediacji oświatowych (szkolnych) i rówieśniczych.
  •  Obszary zastosowania mediacji.
  •  Opiekun mediatorów rówieśniczych – organizacja pracy, współpraca z uczniami.
  •  Procedury szkolne przy wdrażaniu mediacji rówieśniczych.
 7. Dokumentowanie czynności w mediacjach oświatowych i rówieśniczych
  •  Niezbędna dokumentacja przy przygotowaniu i prowadzeniu mediacji oświatowych (szkolnych) i rówieśniczych.

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online | Stacjonarne

Mediacje oświatowe i rówieśnicze

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników