Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób,  które są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych

Główny cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej związanej z tematyką mediacji, a  także zasadniczo nauka warsztatu praktycznego w tym zakresie.

Organizowane szkolenie przedstawiane jest metodą hybrydową tj. wykładowo – warsztatową. Uczestnicy szkolenia mają możliwość zdobycia wiedzy  z zakresu teorii mediacji, jak również prawidłowego jej przebiegu (aspekt praktyczny) w tym m.in.  diagnozowanie konfliktu, stosowanie technik mediacyjnych oraz formułowanie warunków porozumienia.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych w zakresie:
• poprawnej komunikacji międzyludzkiej,
• nawiązywania relacji poprzez porozumienia,
• skutecznej i asertywnej dyskusji z osobami zajmującymi odmienne od naszego stanowiska,
• skutecznego zarządzania zasobami grupowymi,
• stanowczego, skutecznego przedstawienia własnego stanowiska.

Program szkolenia

Samokształcenie na podstawie materiałów przesłanych w dniu 28.06.2024. Spotkania online 05.07.2024 w godzinach 16:00 – 20:00, 06.07.2024 w godzinach 09:00 – 17:00

I Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego: 

1. Proces prowadzenia postępowania mediacyjnego.
2. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
3. Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
4. Przedstawienie zastosowania mediacji ( ukierunkowanie na wskazania i przeciwwskazania).
5. Etyka zawodowa mediatorów.
6. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

II Psychologiczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów:
1. Podstawowe aspekty psychologiczne w zakresie konfliktów i ich rozwiązywania.
2. Systemy rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) , ukierunkowanie na odpowiednie działania.

  1. Negocjacje w mediacjach, zastosowanie teoretyczne i praktyczne.

III Prawne aspekty w mediacjach.:
1. Podstawy prawne w prowadzeniu mediacji..
2. Praktyczne aspekty postępowania mediacyjnego.
3. Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Ewidencja czynności mediacyjnych (dokumentacja).
5. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
6. Zastosowanie dostępnych procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory
zbiorowe i inne.

IV Ćwiczenia praktyczne w zakresie mediacji:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami (w tym spotkania informacyjne) . Jak rozpocząć spotkanie mediacyjne.
2. Prowadzenie mediacji przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:

– umiejętności aktywnego słuchania,
– zadawania pytań,
– umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).

4. Analizowanie i diagnoza konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
– dokonywanie oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,
– dokonywanie identyfikacji potrzeb stron w konflikcie,
– analiza, potrzeb i interesów stron mediacji i przejścia z pozycji do interesów.
5. Zakres wspierania stron w procesie rozwiązania konfliktów, w tym m.in.:
–wspieranie stron w  poszukiwaniu opcji ,
–wspieranie stron w procesie podejmowania decyzji.
6. Sporządzanie porozumienia końcowego.
7. Umiejętność kontaktów i współpracy z mediatorami drugiej strony i innymi specjalistami.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Uczestnik szkolenia otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji.

CERTYFIKAT:
Uczestnicy szkolenia otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia, uprawniający do ubiegania się o wpis na listę na stałego mediatora, który prowadzony jest przy Prezesach Sądów Okręgowych w Polsce.

Wymagane:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
  • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

 

 

Online

Kurs Na Stałego Mediatora

Wybrany termin:

Cena: 950,00