Adresaci szkolenia

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, sekretarze szkół i przedstawiciele organów prowadzących

Główny cel szkolenia

Przygotowanie kadry kierowniczej szkół i sekretarzy szkół do jak najlepszego i zgodnego z prawem wykonywania swoich zadań i obowiązków dotyczących nadzoru nad spełnianiem obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

 • Nabędą umiejętność praktycznego wykorzystywania przepisów prawa w zakresie spełniania rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, wynikające ustawy Prawo oświatowe, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich
 • Poznają zadania gminy, dyrektora i innych pracowników pedagogicznych związane z kontrolą spełniania obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz sposoby prowadzenia właściwej dokumentacji
 • Poznają procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku wychowania prze szkolnego oraz zasady współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w tym zakresie

Program szkolenia

Przyjęcie dziecka do szkoły

 • zadania dyrektora
 • zadania rodziców
 • obowiązki JST

Odroczenie obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego

 • Wzór decyzji administracyjnej dyrektora

Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą

 • Wzór decyzji administracyjnej dyrektora

Powinności dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 • środki egzekucji administracyjnej,
 • wierzyciel obowiązku,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
 • miejsce zamieszkania dziecka

Procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 • upomnienie
 • wniosek egzekucyjny
 • tytuł wykonawczy

Kontrola spełniania obowiązku nauki przez gminę

Wspólne działania dyrektora, specjalistów i nauczycieli w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Współpraca dyrektora z policją, sądem oraz innymi instytucjami i urzędami w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online | Stacjonarne

Kontrola i realizacja obowiązku szkolnego oraz nauki. Zadania JST oraz dyrektorów szkół.

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników