Adresaci szkolenia

dyrektorzy szkół

Główny cel szkolenia

Usystematyzowanie wiedzy dyrektorów placówek oświatowych na temat obowiązujących od 1 kwietnia przepisów dotyczących niezadawania oraz nieoceniania prac domowych uczniom szkół podstawowych

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

 1. Poznają przepisy prawne wprowadzające zmiany dotyczące prac domowych.
 2. Poznają przesłanki generujące wprowadzenie zmian w wewnątrzszkolnych dokumentach (w szczególności w statutach)
 3. Poznają specyfikę zastosowania zmian charakterystyczną dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego.
 4. Przeanalizują przykłady prawidłowego stosowania w praktyce rozwiązań dotyczących prac domowych.

Program szkolenia

 1. Uregulowania prawne dotyczące prac domowych obowiązujące od 1 kwietnia 2024r.

Zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji z 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 438).

 1. Statut szkoły i inne dokumenty szkolne

Statut szkoły zawiera w szczególności szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego – czy i kiedy wprowadzać zmiany.

Zapisy w e-dziennikach dotyczące prac domowych.

 1. Praktyczne przykłady zastosowania uregulowań w klasach I-III

Przykłady prac dozwolonych oraz zabronionych wprowadzonym rozporządzeniem, ocenianie ich zgodne z ocenianiem wewnątrzszkolnym ustalonym w danej szkole i  zapisanymi w jej statucie

 1. Praktyczne przykłady zastosowania uregulowań w klasach IV-VIII

Przykłady prac dozwolonych oraz zabronionych wprowadzonym rozporządzeniem, ocenianie ich zgodne z ocenianiem wewnątrzszkolnym ustalonym w danej szkole i  zapisanymi w jej statucie

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

Koniec prac domowych i co dalej? – najnowsze regulacje prawne

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników