Adresaci szkolenia

nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w spektrum autyzmu, ADHD…

Główny cel szkolenia

Zapoznanie nauczycieli z założeniami Treningu Umiejętności Społecznych (zasady tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć). Uczestnicy przygotują plan pracy grupy oraz zestaw pomysłów i materiałów do pracy własnej.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

 • Poznają podstawowe założenia pracy terapeutycznej podczas zajęć treningu umiejętności społecznych; uporządkują wiedzę; poznają zastosowania podejścia poznawczo-behawioralnego w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu; przenalizują skuteczność narzędzi w odniesieniu do potrzeb i poziomu funkcjonowania.
 • Praca na własnych zasobach jako trenera TUS, podczas aktywności w grupach uczestnicy wypracują zasady doboru do grup, zaplanują kontakt z rodzicami i wypracują zasady współpracy z nimi
 • Poznają narzędzia diagnozy potrzeb uczestników (kwestionariusze oceny poziomu umiejętności społecznych)
 • Poznają praktyczne zastosowanie wiedzy o procesie grupowym; nauczą się wykorzystywać fazy rozwoju grupowego w pracy z grupą TUS
 • Stworzą przykładowy plan zajęć stacjonarnych i terenowych.
 • Zaplanują system motywacyjny w powiązaniu z obowiązującymi na zajęciach zasadami. Udoskonalą w praktycznych ćwiczeniach umiejętność budowania wzmacniających komunikatów
 • Przygotują instrukcje umiejętności społecznych, zaplanują scenki modelowe. Stworzą zestawy gier, zabaw i ćwiczeń do wykorzystania w czasie zajęć
 • Bedą pracować ze schematami, fascynacjami, sensoryzmami; stworzą narzędzia wspomagające funkcjonowanie osób w spektrum
 • Stworzą program zajęć dla poszczególnych grup wiekowych, dobór metod i narzędzi.
 • Praktyczne ćwiczenia wykorzystujące model ABC.
 • Zwiększą wiedzę o przyczynach występowania trudnych zachowań w czasie zajęć.
 • Poznają elementy treningu regulacji emocji.
 • Zwiększą kompetencje w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników

Program szkolenia

Dni kursu:

wtorek (20.08.2024), środa (21.08.2024) 14:00 – 19:30, poniedziałek (26.08.2024) 14:00 -19:30, wtorek (27.08.2024) 14:00-19:30

 1. Podstawy teoretyczne TUS

– po co i dla kogo? cel i założenia TUS

– jak? podejście poznawczo-behawioralne

– jakimi technikami? oddziaływanie przez modelowanie, ćwiczenie zachowania, wzmacnianie i generalizację

– jakimi narzędziami? instrukcje, wizualizacje, scenki,

-jak odpowiednio doceniać? rola informacji zwrotnej i wzmocnień

 1. Tworzenie grup TUS

– rola prowadzących

– właściwy dobór uczestników do grup;

– kryteria doboru do grup

– rozmowa wstępna z rodzicem

– rozmowa wstępna z dzieckiem (diagnoza)

– wskazania do pracy indywidualnej

– współpraca z rodzicami przed i w trakcie zajęć

 1. Prowadzenie grup, praca „tu i teraz”, proces grupowy

– dynamika procesu grupowego – jak ją uwzględniać w projektowaniu zajęć

– role grupowe i projektowanie doświadczeń korekcyjnych

struktura zajęć: plan zajęć stacjonarnych

– tworzenie systemu zasad i systemu motywacyjnego

– konstruowanie wzmacniających komunikatów

 

 1. Trening Społeczny

– planowanie tematów dostosowanych do potrzeb uczestników

– przygotowywanie materiałów na zajęcia (instrukcje, scenki modelowe, pomoce)

– przykładowe ćwiczenia, gry i zabawy

– tworzenie zestawu gier, zabaw, ćwiczeń i aktywności do wykorzystania w czasie zajęć

-narzędzia ewaluacji

 1. Specyfika funkcjonowania i potrzeby osób w spektrum autyzmu

– wyzwania i trudności w obszarze komunikacji relacji i zrachowań

– wsparcie dziecka w spektrum autyzmu w ww. obszarach

 

 1. Tworzenie programów zajęć dla odbiorców w różnym wieku (dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież)

– uwzględnianie potrzeb rozwojowych

– włączanie uczestników w proces planowania i prowadzenia zajęć

– dawanie wyzwań

-stwarzanie okazji do przeżycia sukcesu

 

 1. Praca z trudnymi zrachowaniami podczas zajęć

– analiza ABC

– funkcja trudnych zachowań

– praca z emocjami dziecka

 

 

ZAKOŃCZENIE: 

Dyskusja, ewaluacja, podsumowanie wiedzy.

SYLWETKA TRENERA

Pedagog, socjolog, trener umiejętności społecznych w obszarze komunikacji, kreatywności i automotywacji; pracuje z dziećmi i młodzieżą; szkoli dorosłych, prowadzi autorskie programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, uczestniczka kursu „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży” prowadzonego przez Centrum CBT.

Po szkoleniu uczestnik otrzyma: Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2023 r. poz. 2738.)

Miejsce szkolenia: ONLINE

Możliwość zorganizowania kursu dla Rady Pedagogicznej w formie: on-line, hybrydowej lub stacjonarnej w dogodnym dla Państwa terminie.

Online | Wyróżnione

Kompleksowy kurs dla Trenera Treningu Umiejętności Społecznych

Wybrany termin:

Cena: 950,00