Adresaci szkolenia

Nauczyciele szkół

Główny cel szkolenia

Zapoznanie nauczycieli z istotą indywidualizacji nauczania. Wskazanie praktycznych rozwiązań. Przygotowanie do lekcji pokazowych

Korzyści ze szkolenia

Program szkolenia

 1. Podstawa prawna
 2. Omówienie podstawy prawnej wskazującej na obowiązek indywidualizacji nauczania.
 3. Indywidualizacja nauczania a awans zawodowy nauczycieli.
 4. Teoria Inteligencji Wielorakich
 5. Wyjaśnienie koncepcji Howarda Gardnera.
 6. Przedstawienie różnych rodzajów inteligencji i ich wpływu na proces uczenia się.
 7. Dyskusja na temat tego, jak różnorodność inteligencji wpływa na potrzebę indywidualizacji nauczania.

III. Metodyka indywidualizacji

 1. Prezentacja konkretnych metod, narzędzi i technik wspierających indywidualizację.
 2. Omówienie adaptacji materiałów dydaktycznych do różnych poziomów zdolności i stylów uczenia.
 3. Praktyczne ćwiczenia dotyczące dostosowywania zadań i materiałów.
 4. Podsumowanie
 5. Podsumowanie głównych tematów szkolenia.
 6. Czy pełna indywidualizacja w szkole publicznej jest możliwa?

Online | Stacjonarne

Indywidualizacja nauczania w praktyce szkolnej. Przygotowanie do lekcji pokazowej

Wyslij zapytanie o szkolenie

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników