Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Główny cel szkolenia

Nabycie wiedzy teoretycznej związanej z przesyłaniem dokumentów elektronicznych przez elektroniczną skrzynkę podawczą do urzędu przy pomocy platformy ePUAP

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

 • weryfikować dokument elektroniczny na ePUAP,
 • przesłać dokument elektroniczny do urzędu,
 • wygenerować odpowiedź w postaci dokumentu elektronicznego do petenta,
 • odszukać wybraną usługę na platformie ePUAP,
 • uzupełnić formularz,
 • wyszukiwać wzór dokumentu elektronicznego w CRWDE,
 • sygnować dokument elektroniczny podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
 • obsługiwać swoją skrzynkę na ePUAP (dokumenty odebrane, wysłane, robocze, moje pliki, operacje),
 • uzyskać dokument elektroniczny z pozycji urzędnika.

Program szkolenia

 1. Elektroniczne środowisko pracy urzędu: BIP, Serwis internetowy, elektroniczna skrzynka kontaktowa (ESP, UPO), e-urząd, System Obiegu Dokumentów.
 2. Elektroniczna skrzynka podawcza w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
 3. Urzędowe poświadczenie odbioru w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
 4. Dokument elektroniczny? xml? dlaczego taki format?
 5. Konta użytkowników: rejestracja konta na platformie ePUAP (w punkcie przewidziane ćwiczenia z zakładania konta dla osoby fizycznej).
 6. Profil zaufany w aspekcie ustawy o informatyzacji.
 7. Ćwiczenia – złożenie wniosku o profil zaufany.
 8. ePUAP – w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
 9. ePUAP – funkcjonalności.
 10. ePUAP – różne klasyfikacje (w punkcie przewidziane ćwiczenia z wyszukiwania określonej sprawy – usługi).
 11. Usługi centralne a usługi lokalne.
 12. ePUAP – Wypełnienie formularza – ćwiczenia.
 13. ePUAP – przejście do dokumentu elektronicznego i jego walidacja – ćwiczenia.
 14. Podpisywanie dokumentu elektronicznego profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym – pokaz lub ćwiczenia dla osób które mają podpis.
 15. Wysyłanie dokumentu elektronicznego do urzędu – ćwiczenia.
 16. Odbieranie dokumentu elektronicznego przez urząd – ćwiczenia.
 17. Generowanie odpowiedzi do petenta, podpisywanie i wysyłanie – ćwiczenia.
 18. Podpisywanie dokumentów elektronicznych wychodzących z urzędu – Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 19. Instrukcja kancelaryjna – przyjmowanie dokumentów z ESP, wysyłanie odpowiedzi do petenta.
 20. Jak promować usługi zamieszczone na ePUAP przez urząd.
 21. Funkcje integracyjne ePUAP, wykorzystanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym na platformach: ZUS, CEIDG, SEKAP.
 22. Mechanizm tworzenia formularzy na ePUAP i generowania wzorów dokumentów elektronicznych.
 23. Wzory dokumentów elektronicznych? wyróżnik wzoru – xml, xsd – schema, xsl – wizualizacja.
 24. Repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na ePUAP w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online | Stacjonarne

ePUAP – obsługa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników