Adresaci szkolenia

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, sekretarze szkół i przedstawiciele organów prowadzących

Główny cel szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Program szkolenia

1. Wstęp – Podstawy prawne

2. Przyjęcie dziecka do szkoły – zadania dyrektora, rodziców, obowiązki JST

3. Odroczenie obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego – Wzór decyzji administracyjnej dyrektora.

4. Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą – Wzór decyzji administracyjnej dyrektora.

5. Powinności dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

a) środki egzekucji administracyjnej,

b) wierzyciel obowiązku,

c) postępowanie egzekucyjne,

d) księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

e) miejsce zamieszkania dziecka.

6. Procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – upomnienie, wniosek egzekucyjny, tytuł wykonawczy

7. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez gminę

8. Wspólne działania dyrektora, specjalistów i nauczycieli w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

9. Współpraca dyrektora z policją, sądem oraz innymi instytucjami i urzędami w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

10. Podsumowanie

 

Wymagane:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
  • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2023 r. poz. 2738.)

Online

Dokumentacja szkolna, księga ewidencji dzieci i obowiązek szkolny

Wybrany termin:

Cena: 260,00