Adresaci szkolenia

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Główny cel szkolenia

Poznanie założeń oraz etapów metody aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss

Korzyści ze szkolenia

  1. Poznają etapy pracy z utworem muzyki klasycznej w koncepcji B.Strauss.
  2. Wysłuchają wybrane utwory F. Chopina, W.A. Mozarta, F.Hengla, Galwaya, Straussa.
  3. Poznają sposoby fabularyzowania i melorecytacji wybranych utworów muzyki klasycznej.
  4. Wygrają rytm muzyki klasycznej na instrumentach perkusyjnych.
  5. Ruchem przedstawią fabułę utworu w formie zabawy tanecznej, inscenizowanej, ruchowo-rytmicznej.

Program szkolenia

Wprowadzenie do tematu
1. Aktywne słuchanie muzyki czyli jak bawić się muzyką poważną.
2. Walory terapeutyczne, wychowawcze, dydaktyczne i estetyczne muzyki klasycznej.
3. Etapy pracy z utworem wg. B. Strauss.

Fabularyzowanie i prosta zabawa rytmiczno-ruchowa.
1. Zabawa ruchowa lub taniec.
2. Instrumentacja utworu.
3. Połączenie instrumentacji z poznanym ruchem.
4. Rozmowa o muzyce.

UTWORY

Suita orkiestrowa „Muzyka na wodzie”  „Georg Friedrich Händel),Le Basqe – J.Galwaya Pizzicato-Leo Delibes’a.

Polka tritsch-tratsch – Johann Strauss Bułeczka z masłem- W.A. Mozarta Kontredans- F. Chopina Preludium A dur op.28nr7- F.Chopina.

Muzykalne rzędy- Lorenz Ortofoniczna orkiestra Improwizacja na dzwonkach Walczyk na pożegnanie.

FORMA PRACY

Słuchanie muzyki, rytmiczna gra z wykorzystywaniem ruchu ciała i prostych przedmiotów pod ręką, zabawy ruchowo-rytmiczne, improwizacje ruchowe i rytmiczne.

PROWADZENIE

Nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli, trener programu „Klucz do uczenia się” oraz „Gimnastyki Paluszkowej” G.Dolya. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej – kierunek wychowanie przedszkolne, podyplomowych studiów pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagogiki, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i marketingu w oświacie. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych Terapii Pedagogicznej, Arteterapii, studiach podyplomowych i dziennych oraz licznych formach doskonalących dla nauczycieli. Autorka licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających rozwój wielorakich inteligencji małego dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy. Prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem, a także warsztaty z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego zwłaszcza zajęć umuzykalniających w przedszkolu a także warsztaty z zakresu przygotowania dzieci do nauki liczenia, pisania i czytania.

 

Wymagane:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
  • mikrofon, słuchawki (opcjonalnie)

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie oraz zabrania głosu.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

Aktywne słuchanie muzyki w koncepcji Batii Strauss

Wybrany termin:

Cena: 200,00