Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2022/2023

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i inni zainteresowani

Główny cel

Uaktualnienie wiedzy w zakresie obowiązującego prawa oświatowego

Korzyści ze szkolenia, uczestnik:

  • zna źródła prawa regulujące funkcjonowanie placówek oświatowych

  • potrafi wyszukiwać i interpretować akty prawne

  • ma wiedzę na temat zmian w prawie wdrażanych w roku szkolnym 2022/2023

Program szkolenia

  1. Źródła prawa w oświacie i zasady jego stosowania
  2. Zmiany w Karcie Nauczyciela.
  3. Zmiany w Kodeksie pracy
  4. Zmiany w ustawie Prawo oświatowe oraz innych ustawach
  5. Zmiany w przepisach wykonawczych do ustaw