Zastosowanie metod komunikacji alternatywnej - AAC w pracy z dziećmi

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Główny cel

Wykorzystanie metod komunikacji AAC do budowania kontaktu
i relacji z dziećmi

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • poznają regułę nabywania kompetencji do komunikowania,
 • rozwiną umiejętność uczenia dzieci wyrażania próśb i potrzeb,
 • poznają systemy komunikacji AAC obrazkowe oraz słownik gestów ułatwiające komunikację z dziećmi 

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – czego doświadczają dzieci 
  Możliwe doświadczenia dzieci.
 2. Potrzeby a trudności dzieci
  Potrzeby dzieci, niezaspokojone potrzeby dzieci i wynikające z tego trudności.
 3. Reguły nabywania kompetencji komunikacyjnych
  Zachowania werbalne, elementy komunikacji:
  – mandy,
  – takty,
  – zachowania intrawerbalne,
  – reakcje echoiczne,
  – reakcje tekstualne.
 4. Systemy komunikacji AAC
  – systemy obrazkowe,
  – wykorzystanie fotografii,
  – tablice komunikacyjne,
  – słownik gestów.
 5. Jak funkcjonalnie uczyć dziecko intencji komunikacyjnej i nabywania kolejnych kompetencji
  Jak aranżować sytuacje, by dać dziecku możliwość wyrażenia swojej prośby czy potrzeby?
  Jak uczyć dziecko poszczególnych elementów komunikacji, by było zrozumiane i zmotywowane?
 6. Proste metody budowania kontaktu z dzieckiem
  – wykorzystanie zasobów Programów M.Ch.Knillów
  – wybrane ćwiczenia W.Sherborne
  – wybrane zabawy na nawiązanie kontaktu