Zarządzanie stresem
i kontrolowanie emocji. Pandemia, trudne rozmowy, wystąpienia publiczne.

Cel szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników skutecznych metod radzenia sobie ze stresem zawodowym i osobistym.

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:
– identyfikować przyczyny i objawy stresu,
– oceniać wpływ stresu na ich funkcjonowanie w sferze biologicznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej,
– stosować techniki rozluźniające, relaksacyjne i poznawcze podnoszące odporność na stres.

Program

1. Istota stresu:
– czym jest stres,
– stres jako specyficzna reakcja na trudności,
– mechanizm powstawania stresu i jego oddziaływanie na organizm,
– źródła stresu i rodzaje czynników powodujących stres.

2. Skutki stresu:
– fizyczne, umysłowe i emocjonalne konsekwencje stresu,
– pozytywne i negatywne oddziaływanie stresu
– wpływ stresu na efektywność pracy
– analiza indywidualnej podatności na stres

3. Style reagowania na stres:
– poziom zestresowania czyli diagnoza stylu reagowania na stres,
– sposoby reagowania na stres,
– zyski i straty ze stosowania określonego sposobu reagowania,
– analiza pozytywnego i negatywnego reagowania na stres.

4. Jak radzić sobie ze stresem:
– podnoszenie odporności na stres – najważniejsze obszary działania,
– czym jest relaks? Omówienie głównych technik relaksacyjnych,
– mechanizm prawidłowego oddychania,
– budowanie indywidualnego planu działania w walce ze stresem,
– niekorzystne nawyki myślowe – jak im przeciwdziałać.

5. Relaksacja i alternatywne metody rozładowywania napięcia:
– konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem.

6. Ćwiczenia oddechowe:
– ćwiczenia rozluźniające,
– trening relaksacji umysłowej,
– trening relaksacyjny – relaksacja progresywna Jacobsona.

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej