Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji. Pandemia, trudne rozmowy, wystąpienia publiczne.

przez
52 52 people viewed this event.

Adresaci:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy,
nauczyciele szkół, nauczyciele
przedszkoli, nauczyciele
wspomagający, asystenci,
psycholodzy, pedagodzy,
logopedzi i inni zainteresowani.

Cel szkolenia:

Zasadniczym celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników skutecznych metod radzenia sobie ze stresem zawodowym i osobistym.

Program szkolenia

Zapisz się

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, wyślij swoje dane pocztą e-mail na adres d.pienkowski@centrumstimulus.pl

Zarejestruj się za pomocą poczty internetowej: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Termin szkolenia

2021-07-02 12:00 do 15:00
 

Lokalizacja

Wydarzenie Online

Udostępnij