Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2021/2022

przez
126 126 people viewed this event.

Adresaci: Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Cel główny: Poprawa jakości pracy szkoły poprzez realizację nadzoru pedagogicznego i wykorzystanie jego wyników

Korzyści. Uczestnicy po szkoleniu:

1. Poznają przepisy prawa oświatowego związane wykonywaniem czynności nadzoru pedagogicznego w trakcie nauczania tradycyjnego i zdalnego,
2. Będą potrafili właściwie zaplanować i zrealizować poszczególne formy nadzoru tak aby przyniosły określone efekty,
Poznają narzędzia do dokumentowania nadzoru pedagogicznego.

Formularz zgłoszenia

 

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, wyślij swoje dane pocztą e-mail na adres d.pienkowski@centrumstimulus.pl

Zarejestruj się za pomocą poczty internetowej: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Termin szkolenia

2021-07-01 10:00 do 13:00
 

Lokalizacja

Wydarzenie Online

Udostępnij