Organizacja pracy nauczyciela bibliotekarza od A do Z

przez
13 13 people viewed this event.

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze

Cel szkolenia: Uporządkowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów/studium; zapoznanie nauczycieli bibliotekarzy
z warsztatem pracy w  bibliotece szkolnej i jej specyfiką, podniesienie kompetencji bibliotekarzy szkolnych w zakresie pracy z czytelnikami zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi funkcjonowania bibliotek szkolnych, poznanie zasad budowania relacji biblioteka szkolna – dyrektor szkoły – rada pedagogiczna – uczniowie.

Formularz zgłoszenia

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, odwiedź następujący adres URL: https://centrumstimulus.pl/organizacja-pracy-nauczyciela-bibliotekarza-od-a-do-z/ →

 

Date And Time

2021-05-28 @ 10:00 to
13:00
 

Lokalizacja

Wydarzenie Online
 

Typy Wydarzeń

Share With Friends