Dyrektor jako pracodawca-rola, zadania, odpowiedzialność w świetle obowiązującego prawa/zarządzanie personelem

przez
22 22 people viewed this event.

Adresaci: Dyrektorzy oraz osoby zajmujące się sprawami kadrowymi
w jednostkach oświatowych.

Cel szkolenia: Diagnoza i organizacja pracy nauczycieli w świetle trudności
i problemów wynikających z pandemii, poznanie obszarów wsparcia i sposobów oddziaływań. Rozumienie roli, zadań i odpowiedzialności dyrektora jako pracodawcy
w świetle obowiązującego prawa.

Program szkolenia >

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, odwiedź następujący adres URL: https://centrumstimulus.pl/dyrektor-jako-pracodawca →

 

Date And Time

2021-05-31 @ 12:30 to
17:00
 

Lokalizacja

Wydarzenie Online
 

Typy Wydarzeń

Share With Friends