Współpraca nauczycieli i specjalistów

Adresaci

nauczyciele i specjaliści przedszkola i szkoły

Główny cel

• Poznanie podstaw prawnych współpracy nauczycieli i specjalistów • Analiza zakresu i znaczenia współpracy nauczycieli i specjalistów pracujących w zróżnicowanych zespołach dzieci/uczniów.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Poznają podstawy prawne planowania i organizacji współpracy nauczycieli i specjalistów
  • Określają cele i zakres programu współpracy
  • Określają rolę pedagoga specjalnego w udzielanym wsparciu w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Analizują wpływ współpracy specjalistów na jakość udzielanego wsparcia
  • Współpraca nauczycieli i specjalistów w budowaniu relacji z rodzicami.
  •  

Program szkolenia

1. Podstawy prawne organizacji współpracy nauczycieli i specjalistów
– zadania specjalistów i sposoby ich realizacji
– nauczyciele przedmiotu w relacji z nauczycielem współorganizującym proces kształcenia oraz pedagogiem specjalnym
– dokumentowanie współpracy

2. Podniesienie jakości udzielanego wsparcia poprzez doskonalenie współpracy nauczycieli i specjalistów
– program współpracy
– nauczyciel współorganizujący proces kształcenia oraz pedagog specjalny (ich zadania)
– specjaliści w poszczególnych modelach ppp