WPROWADZENIE DO WCZESNEJ INTERWENCJI TERAPEUTYCZNEJ U DZIECI ZAGROŻONYCH ZABURZENIAMI ROZWOJU

Termin / czas trwania: 27.08.2020r. /17:00-20:00

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół, nauczyciele wspomagający, pedagodzy i inni zainteresowani

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

1. pozyskają wiedzę nt. ustawy umocowującej prawnie oddziaływania w ramach wczesnej interwencji,
2. dowiedzą się kiedy wczesna interwencja jest wskazana,
3. jakie rodzaje oddziaływań wchodzą w jej zakres oraz z jakich etapów składa się praca terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego dysfunkcjami.

Program szkolenia

  1. Norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju
  2. Podstawa prawna oddziaływań w zakresie wczesnej interwencji terapeutycznej
  3. Cel pracy terapeutycznej – stymulowanie rozwoju
  4. Etapy postępowania we wczesnej interwencji terapeutycznej: diagnoza poziomu funkcjonowania, plan oddziaływań terapeutycznych, terapia, ewaluacja pracy terapeutycznej, praca z rodziną dziecka
  5. Przegląd oddziaływań terapeutycznych stosowanych przy wybranych rodzajach zaburzeń rozwoju dziecka


PROWADZENIE:
pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta 

Koszt szkolenia: 160,00 zł/osobę

W koszt szkolenia wliczone są:
Materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie.

Formularz zgłoszenia