Wizerunek biblioteki szkolnej
w środowisku, czyli jak promować siebie i swoją pracę w szkole

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Cel szkolenia

Kształcenie umiejętności promowania działań biblioteki szkolnej w środowisku szkolnym, zapoznanie z narzędziami wspierającymi promocję biblioteki szkolnej , podniesienie kompetencji bibliotekarzy szkolnych w zakresie promowania własnej pracy oraz wzmocnienie wizerunku bibliotekarza szkolnego. 

Korzyści

Uczestnicy:
1. Poznają warsztat promocji biblioteki szkolnej w środowisku.
2. Wzmocnią swój wizerunek oraz pewność siebie.
3. Poszerzą swoją wiedzę na temat zasad marketingu i skuteczności działań promocyjnych swoją pracę z wykorzystaniem Internetu.
4. Poddadzą refleksji swoje działania i zaplanują zmiany w promocji biblioteki szkolnej według filozofii kaizen.
5. Opracują kampanię promocyjna swojej biblioteki z zastosowaniem poznanych narządzi i technik marketingowych.
6. Zastosują zdobytą wiedzę w swojej pracy nauczyciela bibliotekarza.

Program szkolenia

1. Jak zorganizować ciekawą kampanię marketingową biblioteki szkolnej w środowisku szkoły, dzielnicy i gminy.
Deklaracja misji, wizja pracy biblioteki szkolnej, logo biblioteki, wizytówka  biblioteki i nauczyciela bibliotekarza, jedno ważne wydarzenie elementem promocji biblioteki.  

2. Narzędzia i techniki marketingowe , które można wykorzystać do promocji biblioteki szkolnej.
Analiza jakości pracy biblioteki- SWOT – przykłady, wewnętrzna i zewnętrzna kampania- podobieństwa i różnice ,promocja biblioteki w Internecie, praca zdalna biblioteki jako część kampanii marketingowej, 10 zasad filozofii kaizen.

3. Wizerunek biblioteki także biblioteki szkolnej i bibliotekarza/nauczyciela bibliotekarza.
Czym jest wizerunek, przykłady  negatywnych stereotypów o bibliotekarzach, biblioteczny dress code/jak zmienić stereotypy / kondycja psychiczna bibliotekarza  szkolnego/jak wzmocnić swój wizerunek.

4. Podsumowanie szkolenia.
Rekapitulacja szkolenia, dyskusja, pytania, wykonanie zadań.

Wykładowca:
Nauczyciel historii i nauczyciel bibliotekarz z ponad 30 letnim stażem, wieloletni metodyk ds. bibliotek szkolnych, zastępca prezesa w Towarzystwie Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich- Oddział Warszawa, autorka artykułów na temat organizacji pracy biblioteki szkolnej i warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza w „Biblioteka w szkole”, „Nowoczesna Biblioteka3.0”, „Poradnik dyrektora szkoły”, „Biblioteka wizytówka szkoły, „Szkoła. Miesięcznik dyrektora”, „Sygnał. Magazyn nauczyciela”, była redaktor naczelna „Filatelisty” w latach 2012-2015 oraz była wiceprezes Polskiego Związku Filatelistów-Okręg Warszawski, opiekun młodzieżowych kół filatelistycznych w szkołach warszawskich, członek i korespondent zagraniczny International Postal Philatelic Club.

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej