Wicedyrektor – organizacja, uprawnienia i odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa

Szczegóły szkolenia

Data: 22 XI 2019 r.

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Wicedyrektorzy szkół i placówek

Cena: 349,00 zł/netto (w przypadku finansowania ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0 zł)