Metody i techniki pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami w ramach WWR

Adresaci

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju i inni zainteresowani

Główny cel

Poznanie metod i technik pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami

Korzyści ze szkolenia. Uczestnicy:

 • Od czego zacząć pracę z mały dzieckiem?
 • Poznają narzędzia do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej
 • Ustalą cele do pracy z dzieckiem
 • Jak budować współpracę- podejście 4 Z
 • Poznają metody uczenia komunikacji, w tym komunikacji AAC
 • Poznają metody i techniki do efektywnej pracy z dzieckiem
 • Poznają techniki pracy z emocjami dziecka
 • Poznanie sposobów ewaluacji efektów terapii

Program szkolenia

1) Pierwsze spotkania z dzieckiem

 • Podejścia, metody i techniki pomagające nawiązać relacje z dzieckiem

2) Diagnoza funkcjonalna

 • Jak tworzyć diagnozę dziecka?
 • Przedstawienie narzędzi pomocnych w prowadzeniu diagnozy, m.in.: PEP-R, KORP, Profil osiągnieć ucznia Jacka Kielina, Skala rozwoju funkcji emocjonalnych S.Greenspana, Essential for Living, inne

3) Cele do pracy z dzieckiem

 • Jak ustalić priorytety, od czego zacząć, czego na początku nie wdrażać

4) Podejście 4 Z

 • Budowanie współpracy

5) Komunikacja, komunikacja AAC

 • Metody i techniki uczenia umiejętności komunikacyjnych
 • Zastosowanie systemów i metod AAC

6) Efektywna praca z małym dzieckiem

 • Metody, techniki do skutecznego nabywania przez dziecko potrzebnych jemu umiejętności
 • Techniki i proste sposoby, by rozumieć, przyjąć i wesprzeć dziecko w radzeniu sobie z jego emocjami

7) Monitorowanie efektów terapii

 • Sposoby na ocenianie skuteczności podejmowanych z dzieckiem oddziaływań