Trudności edukacyjne i społeczne ucznia w świetle Teorii Integracji Sensorycznej

Data: 23 XI 2019

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani

Cena: 319,00 zł/netto (w przypadku finansowania ze środków publicznych stawka VAT wynosi 0 zł)

Zapisz się