Trening Umiejętności Społecznych I i II stopień

Data:  3, 4 IV 2020 r.

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele wspomagający, asystenci, pedagodzy, psycholodzy i inni zainteresowani.

Cena: 569,00 zł.

Brak miejsc.