Trening Umiejętności Społecznych
I i II stopień

Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć TUS.

Data:
28 VIII 2020 r. 1. dz. 16:00-:19:30
29 VIII 2020 r 2. dz. 9:00-17:00

Lokalizacja: WARSZAWA

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wspomagający, asystenci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni zainteresowani

Cena: 569,00 zł.