Sztuczna Inteligencja

Adresaci

Nauczyciele, Dyrektorzy

Główny cel

Doskonalenie umiejętności wpisujących się w ósmy kierunek polityki oświatowej państwa, a mianowicie „Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Korzyści ze szkolenia :

 • doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli,
 • doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia w zakresie korzystania z informacji dostępnych w Internecie,
 • dostarczenie wiedzy na temat praw autorskich i otwartych licencji,
 • doskonalenie umiejętności bezpiecznego poruszania się w sieci.

Program szkolenia

Podczas szkolenia będziemy rozmawiali o sposobach wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy z uczniami, ale również o zagrożeniach dla edukacji wynikających z nadmiernej ekspansji AI. Nauczyciele będą uczestniczyli w mini warsztacie z zakresu krytycznego myślenia. Bez wątpienia 8 kierunek polityki oświatowej państwa jest obszarem, która należy zgłębiać, bo świat idzie do przodu, a szkoła musi dotrzymać mu kroku, żeby przygotować uczniów do funkcjonowania w ponowoczesnej rzeczywistości.

Na szkoleniu uczestnik dowie się:

 1. Jak doskonalić z uczniami umiejętność krytycznej analizy informacji dostępnych
  w Internecie?
 2. Jakich pułapek unikać, żeby zachować bezpieczeństwo w korzystaniu  materiałów publikowanych  w sieci?
 3. Jak umiejętnie wykorzystywać na zajęciach lekcyjnych narzędzia AI?
 4. Jakie zagrożenia dla systemu edukacji pociąga za sobą sztuczna inteligencja?
 5. Czym jest ChatGPT i do czego można go wykorzystać w pracy z uczniami?
 6. Jaka wiedzę powinien mieć nauczyciel z zakresu prawa autorskiego, żeby bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać i publikować materiały dydaktyczne i promocyjne?