Zabawy muzyczno-ruchowe w koncepcji Carla Orffa

Termin:

6 XII 2022 r 17:30-20:30

Adresaci:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej

Korzyści, uczestnicy:

1. Poznają podstawy systemu Carla Orffa.
2. Doświadczą zabaw oddechowych i zabaw związanych z rytmizacją mowy.
3. Włączą się w kanon rytmiczny i melodyczny.
4. Ułożą rytm z towarzyszeniem ostinata rytmicznego.
5. Podejmą ruch , rytm w improwizacji ruchowo-rytmiczno-wokalnej.
6. Dobiorą własny tekst do podanego rytmu.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu:

 • kształcenie muzyczne poprzez zabawę
 • Tuti frutti imion
 • rozwijanie muzykalności dzieci na zasadzie podobieństwa do etapów rozwoju kultury muzycznej ludzkości,
 • integracja muzyki, słowa i ruchu.

2. Rytmizowanie mowy. Echo rytmiczne. Ćwiczenia oddechowe:

 • Zabawy z imionami
 • Tuti frutti imion
 • „La lamto”-  rytm, gra, ruch
 • „Wszyscy mali, wszyscy duzi”
 • „Pajacyk”
 • „Balonik”, „Trzęsące ciało”, „Kanapa”, „Ściana”
 • „Maszyna dźwięków”

3. Kanon rytmiczny. Tworzenie rytmu z towarzyszeniem ostinata rytmicznego. Improwizacje ruchowo-rytmiczno-wokalne:

 • “Don-don”
 • “Hej jo”- kanon chinski
 • “Kokoleo ko”
 • “Gazetowy kanon”
 • “Nanuma”
 • “O kina daiko”-japońska piosenka o bebnach.
 • „Etiuda instrumentów”
 • “Kropeczkowe kolory”
 • “Klip-klap”
 • “Alunellul”/span>
 • “La la,la”
 • “Tak jak nikt do tej pory”

4. Dobieranie tekstów do podanych rytmów. Kontynuacja podobnego rytmu. Ruch, rym, rytm przy wybranych utworach muzycznych:

 • „Chcemy dziś bawić się”
 • „Wszystko jest kołem”
 • „Dziwna piosenka”
 • „Deszczyk”, „Deszczowa muzyka”, „Deszczowe instrumenty”
 • Etiuda ruchowa „Motyle”