WPROWADZENIE DO WCZESNEJ INTERWENCJI TERAPEUTYCZNEJ U DZIECI ZAGROŻONYCH ZABURZENIAMI ROZWOJU

Termin / czas trwania: 27.08.2020r. /17:00-20:00

Adresaci

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół, nauczyciele wspomagający, pedagodzy i inni zainteresowani

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

1. pozyskają wiedzę nt. ustawy umocowującej prawnie oddziaływania w ramach wczesnej interwencji,
2. dowiedzą się kiedy wczesna interwencja jest wskazana,
3. jakie rodzaje oddziaływań wchodzą w jej zakres oraz z jakich etapów składa się praca terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego dysfunkcjami.

Program szkolenia

  1. Norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju
  2. Podstawa prawna oddziaływań w zakresie wczesnej interwencji terapeutycznej
  3. Cel pracy terapeutycznej – stymulowanie rozwoju
  4. Etapy postępowania we wczesnej interwencji terapeutycznej: diagnoza poziomu funkcjonowania, plan oddziaływań terapeutycznych, terapia, ewaluacja pracy terapeutycznej, praca z rodziną dziecka
  5. Przegląd oddziaływań terapeutycznych stosowanych przy wybranych rodzajach zaburzeń rozwoju dziecka


PROWADZENIE:
pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta 

Koszt szkolenia: 160,00 zł/osobę

W koszt szkolenia wliczone są:
Materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie.

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej