Wczesne Wspomagania Rozwoju (WWR)

Termin:

21 III 2023 r. 17:15-21:00

Adresaci:

Nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół, nauczyciele wspomagający, pedagodzy i inni zainteresowani

Korzyści, uczestnicy:

  1. Pozyskają wiedzę nt. ustawy umocowującej prawnie oddziaływania w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
  2. Dowiedzą się kiedy wczesne wspomaganie jest wskazane,
  3. Jakie rodzaje oddziaływań wchodzą w jej zakres oraz z jakich etapów składa się praca terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego dysfunkcjami.

Program szkolenia

  1. Norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju
  2. Podstawa prawna oddziaływań w zakresie wczesnego rozwoju
  3. Cel pracy terapeutycznej – stymulowanie rozwoju
  4. Etapy postępowania we wczesnym wspomaganiu rozwoju: diagnoza poziomu funkcjonowania, plan oddziaływań terapeutycznych, terapia, ewaluacja pracy terapeutycznej, praca z rodziną dziecka
  5. Przegląd oddziaływań terapeutycznych stosowanych przy wybranych rodzajach zaburzeń rozwoju dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.