SYTUACJE KRYZYSOWE W SZKOLE

JAK PROWADZIĆ TRUDNE ROZMOWY Z RODZICAMI, UCZNIAMI I W GRONIE PEDAGOGICZNYM

Program

Teoria coachingu w odniesieniu do sytuacji kryzysowych

Definicja coachingu, główne zasady komunikacji coachingowej w kryzysie

Struktura komunikacji w sytuacji kryzysowej

Model rozmowy w sytuacji kryzysowej.

Cztery główne kompetencje modelu: zadawanie pytań, słuchanie, odzwierciedlanie, wspieranie.

Sesja warsztatowa

Wielogłowy coach – ćwiczenie modelu rozmowy i zadawania otwartych pytań.

Tytuł modułu/Temat
Treści

Godziny

Teoria coachingu w odniesieniu do sytuacji kryzysowych
Definicja coachingu, główne zasady komunikacji coachingowej w kryzysie

0,5

Struktura komunikacji w sytuacji kryzysowej
Model rozmowy w sytuacji kryzysowej. Cztery główne kompetencje modelu: zadawanie pytań, słuchanie, odzwierciedlanie, wspieranie.

1

Sesja warsztatowa
Wielogłowy coach – ćwiczenie modelu rozmowy i zadawania otwartych pytań.

0,5

Razem

2

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej