Pierwsza pomoc przedmedyczna

Termin:

14 VI 2023 r. 17:30-20:30

Adresaci:

 • Pracownicy placówek oświatowych, inni zainteresowani

Korzyści, uczestnicy:

 1. Poznają prawidłowe działania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
 2. Nabędą umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz zabezpieczania urazów u poszkodowanego.
 3. Zdobędą wiedzę na temat postępowania w różnych stanach zagrożenia.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne.
 2. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, akty prawne, funkcjonowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 3. Nagłe zatrzymanie krążenia u osób dorosłych.
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) u dorosłych, epidemiologia, przyczyny, postępowanie.
 5. Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) u dzieci, epidemiologia, przyczyny, postępowanie.
 7. Urazy.
 8. Postępowanie w urazach (krwotoki, złamania, zwichnięcia, oparzenia).
 9. Zachorowania i stany nagłe.
 10. Postępowanie w padaczce, hipoaglikemii, uczuleniach, zadławieniu.
 11. Ćwiczenia praktyczne.
 12. Ćwiczenia praktyczne i symulacje (RKO, wykorzystanie AED, postępowanie w zadławieniu, pozycja boczna).
 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund