ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W PRZEDSZKOLU.

Termin : 24 VIII 2020 r. / 10:00-15:10

Miejsce: Powstańców Śląskich 127, Warszawa

Szanowni Dyrektorzy!

Szkolenie pomoże Państwu w sposób sprawny i zgodny z przepisami prawa zaplanować zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego, przeprowadzić zebrania rad pedagogicznych, przygotować w oparciu o podane propozycje dokumenty niezbędne w pracy przedszkola a także wprowadzić nowatorskie rozwiązania w planowaniu oraz wielu obszarach funkcjonowania placówki.

Program szkolenia

Zadania dyrektora przed 1 września:

 1. Omówienie zmian i aktualności w prawie oświatowym
 2. Kontrola obiektów
 3. Sprawy kadrowe
 4. Sprawy związane z awansem zawodowym
 5. Aneks do arkusza organizacyjnego


Zadania dyrektora przed rozpoczęciem roku szkolnego

 1. Zaplanowanie powakacyjnej rady pedagogicznej i zatwierdzenie spraw organizacyjnych przedszkola
 2. Zatwierdzenie planu pracy przedszkola
 3. Organizacji pracy przedszkola, tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego plan dnia, itd.
 4. Przydziału zadań dodatkowych, powołanie zespołów stałych i zadaniowych

– harmonogramu imprez i uroczystości
– harmonogramu współpracy ze środowiskiem i promocji placówki w środowisku
– planu współpracy z rodzicami
– organizacji doskonalenia zawodowego
– przedstawienie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego – podjęcie uchwały dotyczącej sposobu wykorzystania wyników nadzoru

 

Zadania dyrektora we wrześniu

 1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 2. Innowacje pedagogiczne
 3. Zebrania z rodzicami
 4. Nagrody dla nauczycieli
 5. Przedstawienie planu nadzoru

Koszt szkolenia 350,00 zł./os

W koszt wliczone są wzory dokumentów,  materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045), serwis kawowy oraz lunch.

 

ILOŚC MIEJSC OGRANICZONA!

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej