JAK ZORGANIZOWAĆ PRACĘ W SZKOLE, PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID-19

Termin: 25.08.2020r. godz. 13:00-15:00 ONLINE

 • Minister Edukacji Narodowej zapowiedział, że od września wszyscy uczniowie wracają do szkół, jednak każda placówka oświatowa ma obowiązek opracowania i wdrożenia procedur, które pozwolą szybko zmienić tryb nauczania ze stacjonarnego na zdalny w chwili pojawienia się w niej wirusa COVID-19. 

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. 1. Podstawy prawne podejmowanych działań:
 • Nowe rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • Wytyczne Ministra Zdrowia
 • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
 • Wytyczne organów prowadzących
 1. 2. Organizacja pracy w szkole/przedszkolu – przykłady rozwiązań
 • Nauczanie stacjonarne w reżimie sanitarnym
 • Nauczanie hybrydowe
 • Nauczanie zdalne
 1. 3. Procedury bezpieczeństwa – przykładowe zapisy, obowiązki dyrektora, nauczycieli, uczniów
 2. 4. Zawieszanie zajęć zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia w sprawie BHP
 3. 5. Organizacja pracy pracowników niepedagogicznych, praca zdalna, kwarantanna a wykonywanie pracy,
 4. 6. Kwarantanna nauczycieli a wykonywanie pracy
 5. 7. Komunikacja w szkole
 • Skuteczne przekazywanie informacji
 • Informacje dla nauczycieli/uczniów/rodziców – jakie? kiedy? jak?


PO SZKOLENIU UCZESTNIK OTRZYMA:

 • Prezentację
 • Przykładowe dokumenty
 • Wzory pism w formie edytowalnej
 • zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045). 

Koszt szkolenia 190zł/os

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Wymagane:

·         Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,

·         Przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),

Przed szkoleniem:

·         Przed szkoleniem otrzymacie Państwo od nas maila ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczy w szkoleniu, po kliknięciu w link wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail

·         Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja a także trener.

·         Będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie w trakcie szkolenia.

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej