FUDDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Termin: 17 IX 2020 r. / Godziny: 13:30-16:30

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy, kadrowi i inni zainteresowani

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
  – dokonać prawidłowej interpretacji przepisów o ZFŚS i podatkowych na temat świadczeń socjalnych,
  – w sposób zgodny z prawem naliczać odpisy na ZFŚS,
  – prawidłowo uzgadniać ze związkami kwestie dotyczące ZFŚS,
  – tworzyć regulamin ZFŚS,
  – prowadzić dokumentację ZFŚS.

Program szkolenia

1. Przepisy prawa dotyczące ZFŚS.
2. Istota i cel tworzenia ZFŚS.
3. Współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie ZFŚS.
4. Formy świadczeń socjalnych.
5. Regulamin ZFŚS.
6. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli.
7. Dokumentacja ZFŚS 

Koszt szkolenia 180,00 zł./os

W koszt szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej