Kurs – Edukacja matematyczna najmłodszych w teorii i praktyce

Termin:

22 – 23 XI 2022 r. 1 i 2 dnia 17:00-20:45

Adresaci:

  • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli i inni zainteresowani

Korzyści, uczestnicy:

  1. Poszerzenie wiadomości z zakresu rozwoju umiejętności matematycznych dzieci.
  2. Rozwijanie umiejętności z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
  3. Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.
  4. Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Program szkolenia

Część I
Podstawy teoretyczne wraz z odniesieniami praktycznymi
• Po co uczyć się matematyki?
• Edukacja matematyczna w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
• Teorie konstruktywistyczne
• Rozwój umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym
• Matematyka jako sposób porządkowania
• Znajomość liczb, stosunki ilościowe, liczenie i rachowanie
• Intuicje geometryczne i myślenie przestrzenne
• Myślenie i rozwiązywanie problemów
• Język matematyki – nowy język
Część II
Ćwiczenia
• Edukacja matematyczna w praktyce
• Kodowanie i dekodowanie
• Kostki, domino, klocki, karty, guziki – nieoczywiste narzędzia w praktyce
• Edukacja matematyczna poza salą przedszkolną, szkolną
• Klocki lego w edukacji matematycznej
• Elementy matematyki Montessori
Część III
Warsztaty – wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności
• Jak stworzyć idealny kącik matematyczny?
• Przygotowanie zestawienia prostych pomocy dydaktycznych pomocnych w rozwijaniu myślenia matematycznego dzieci w wieku przedszkolnym
• Tworzenie wybranych pomocy dydaktycznych rozwijających umiejętności matematyczne oraz projektowanie własnych